Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace o organizaci - kontakty

habrov_full.jpg

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody

44/16 Klub ochránců SPR Habrov

Adresa pro doručování: Školní náměstí 11, 537 01 Chrudim

E-mail: klubhabrovchrudim@seznam.cz

E-mail pro ekocentrum: eclednacek@gmail.com

Předseda: Ing. arch. Jan Florian - tel.: 733 607 513

Čestný předseda: Václav Cibulka - tel.: 722 941 947

Vedoucí ekocentra Ledňáček: Roman Hellinger, DiS. - tel.: 602 740 053

Zápisy ze schůzí: ZDE

Stránky mateřské organizace: www.csop.cz

IČO: 15054144

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody – Klub ochránců SPR Habrov má dlouholetou historii. Založena byla 11. 9. 1991, ale členové klubu byli aktivní ještě dříve v rámci stanice mladých ochránců přírody v Chrudimi.

Jak již název napovídá, hlavní činností klubu je péče o přírodní rezervaci Habrov (více informací ZDE), která se nachází mezi obcí Topol (Chrudim) a dvorem Kalousov. Jedná se zejména o sečení lučních porostů v souladu s ekologickými požadavky, aby byla zachována zdejší unikátní biodiverzita. Dále pečujeme o tůně v povodí řeky Doubravy – Pařížov.

pece.png

Dosadba krajových odrůd ovocných dřevin

Managementem výše zmíněných území to však nekončí. Podstatnou součástí našich aktivit byla ekologická osvěta veřejnosti a především mládeže „Rok v parku,“ která se uskutečňovala prostřednictvím ekocentra Zelený dům. V současné době pořádáme tematické přednášky v muzeu barokních soch v Chrudimi. Rovněž spolupracujeme s mnoha ekologickými organizacemi na regionální i národní úrovni jako je například již zmiňovaný Zelený dům Chrudim, z. s., hnutí Brontosaurus nebo Český zahrádkářský svaz.

Ze škol spolupracujeme nejhojněji se Střední školou zemědělskou a Vyšší odbornou školou Chrudim. Studenti školy u nás mohou vykonávat praxi a v budově školy pořádáme přednášky a výstavy zaměřené na široké spektrum ekologických témat.

K významným počinům organizace patří výrazný podíl na vyhlášení přírodní památky Ptačí ostrovy (více informací ZDE). Za obnovu parku Střelnice získala naše organizace projev uznání a díků MÍSTO V SRDCI na Pražském Hradě v roce 1997.

Posledním významným bodem našich aktivit je otevření nového lokálního ekocentra "Ledňáček," které zahájilo provoz ve Vánočním období roku 2016. Jeho prostřednictvím tak můžeme přinášet široké veřejnosti informace o životním prostředí a prohlubovat environmentální gramotnost.