Jdi na obsah Jdi na menu
 


Lokální ekocentrum Ledňáček - informace

Lokální ekocentrum Ledňáček je akreditované osvětové ekocentrum při ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov.

Svoji činnost zahájilo v prosinci roku 2016 a navazuje na dlouholetou tradici přírodovědného vzdělávání v Chrudimi z 80. let minulého století.

V současné době se ekocentrum upíná k myšlence komplexního osvětového vzdělávání v oblasti životního prostředí, prostřednictvím rozmanitých aktivit. Ty jsou přístupné nejenom dětem, ale široké veřejnosti všech věkových kategorií. Jedná se zejména o tyto aktivity:

Osvětové venkovní programy – jsou určeny pro širokou veřejnost a probíhají především v Chrudimském parku Střelnice. Jejich prostřednictvím učíme návštěvníky vnímat důležitost přírody a seznamujeme je s fungováním přírody jako celku i s jejími dílčími částmi. Za všechny můžeme jmenovat Den Země, Slavnost padajícího listí, Vycházku za ptáky apod.

Vzdělávací programy pro kluby, spolky apod. – jsou programy, které pořádáme na požádání pro zájmová sdružení a jiné subjekty. Obsah programu je koncipován v souladu s jejich požadavky. Realizovány jsou jak formou prezentace, tak vycházkou v terénu.

Besedy – jsou většinou určeny pro starší děti a dospělé. V rámci nich se účastníci dovídají o vztazích v životním prostředí a jeho dílčích celcích v rozsáhlejší a odbornější podobě.

V případě zájmu je možné se individuálně domluvit na osvětovém programu na zvolené téma pro skupinu (vycházka, beseda) v případě, že bude skupina minimálně 8 členná. Totéž (dle možností) platí pro školy a družiny.

Kontakty:

Tel.: 602 740 053

e-mail: eclednacek@gmail.com (preferovanější)

bez-nazvu.png