Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přírodní památka Ptačí ostrovy

18. 8. 2015

Tato přírodní památka (PP) se nachází na severovýchodním okraji města Chrudim a leží v nivě řeky Chrudimky. Zahrnuje dva ostrovy – Velký Střelecký ostrov, na jehož části se rozkládá park Střelnice a Malý ostrov.

obr-3.jpg

Chráněn je zde říční tok Chrudimky s přilehlými náhony, zbytky porostů tvrdého luhu, vlhké louky, břehové a suťové porosty. Nalezneme zde habrovou javořinu se skromným bylinným patrem. Vyskytují se zde nitrofilní druhy rostlin, jako je kakost smrdutý (Geranium robertianum) či česnáček lékařský (Alliaria petiolata). Oba ostrovy se vyznačují dřevinnou skladbou blízkou lužním lesům. Na Velkém ostrově (Střelecký park) je však silně pozměněna člověkem. Bylinné patro je zde velmi bohaté. Můžeme vidět sasanku hajní (Anemone nemorosa), orsej jarní (Ficaria verna), popenec obecný (Glechoma hederacea) nebo křivatec žlutý (Gagea lutea).

obr-1.jpg

Dalším důvodem ochrany území je výskyt mimořádně veliké kolonie havrana polního (Corvus frugilegus) v Pardubickém kraji (bylo zde napočítáno až 750 hnízd). Z dalších ptáků jmenujme ohroženého ledňáčka říčního (Alcedo atthis), žluvu hajní (Oriolus oriolus), kachnu divokou (Anas platyrhynchos), slípku zelenonohou (Gallinula chloropus) či konipase horského (Motallica cinerea). Obojživelníci jsou zde zastoupeni ropuchou obecnou (Bufo bufo) a skokanem hnědým (Rana temporaria), plazi užovkou obojkovou (Natrix natrix) a slepýšem křehkým (Anguis fragilis). Zajímavostí je i poměrně vysoký počet druhů netopýrů lovících hmyz nad vodní hladinou jako je netopýr vodní (Myotis daubentonii), hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus), rezavý (Nyctalus noctula) a řasnatý (Myotis nattereri).

obr-2.jpg

 

Roman Hellinger

autor fotografií: Tibor Schwarz

zdroj: Plán péče o PP Ptačí ostrovy, krajský úřad Pardubického kraje 2009

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář