Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přírodní rezervace Habrov

18. 8. 2015

Přírodní rezervace Habrov se nachází přibližně 3 kilometry od města Chrudim mezi vsí Topol (Chrudim) a dvorem Kalousov a zasahuje i do katastrálního území obce Tuněchody. Rezervací prochází železniční trať Chrudim – Borohrádek.

Rezervace se nachází v geomorfologickém okrsku Heřmanoměstské tabule, která je plochou pahorkatinou v povodí řeky Chrudimky. Samotné území leží na vrchu Pumberky (300 m. n. m.) – plošině kryté říčními štěrky a písky spodnopleistocenní terasy Chrudimky.

img_20170101_150236.jpg

Vchod do rezervace v zimě

Důvodem ochrany je výskyt vzácných teplomilných rostlinných společenstev, jako je např. lilie zlatohlavá (Lilium martagon), dymnivka dutá (Corydalis cava) nebo sasanka hajní (Anemone nemorosa) rostoucích v dubohabrovém háji. Součástí ochrany jsou také křovinné lemy, luční enklávy a mokřadní stanoviště. Jedná se o jediné místo v kraji, kde rostou vzácné druhy hub – ohňovec rezavý (Fuscoporia ferruginosa), lesklokorka tmavá (Ganoderma adspersum) a kornatec lopatkovitý (Hyphodontia spathulata). Lokalita nabízí také prostor pro mnoho živočichů. Ze zástupců bezobratlých jmenujme např. otakárka fenyklového (Papilio machaon) nebo okáče poháňkového (Coenonympha pamphilus). Z obratlovců se zde vyskytuje ještěrka obecná (Lacerta agilis), strakapoud velký (Dendrocopos major) nebo srnec obecný (Capreolus capreolus).

V mladší době kamenné – neolitu (8000 – 5000 př. n. l.) stálo na území rezervace jedno z nejstarších hradišť, dnes pojmenované Na Hradě, které je památkově chráněno. Roku 1880 bylo na ploše dnešního lesa vysázeno 720 třešní, kterým se ovšem nepříliš dařilo. V roce 1899 byl na radu lesního Rudolfa ze Slavic vysázen vedle původního listnatého na tento svah vysázen les jehličnatý. Druhá polovina lesa byla dosázena v roce 1901. Území pravěkého hradiště na severním svahu rezervace bylo v roce 1948 osázeno 70 vysokokmenými třešněmi.

pr-letecky-snimek.png

Přírodní rezervace tvoří významný zalesněný ostrov v jinak zemědělské krajině Chrudimska.

Lokálně velmi významné území bylo botanikům známo již od konce 19. století. Okresní (později krajský) konzervátor ochrany přírody F. Dušánek usiloval o ochranu území již v roce 1923. Habrový háj se však dočkal ochrany až o 25 let později tedy v roce 1948, kdy byla vyhlášena ochrana původní dubohabřiny o výměru 8 ha jako Státní přírodní rezervace (SPR). V 80. letech minulého století se začalo připravovat rozšíření ochrany na údolíčko ve východní části a třešňový sad na jihozápadě. Roku 1990 byl na místě vyhlášen chráněný přírodní výtvor Habrovské stráně obklopující původní SPR o výměře 19,3 ha. V roce 1993 se obě území spojila a obohatila o severovýchodní část listnatého lesa a komplex se stal Přírodní rezervací Habrov o celkové výměře 20,6 ha.

V roce 1996 byla na dně údolíčka vytvořena tůňka pro obojživelníky, kterou napájí nad ní vyvěrající pramen. Unikátní technickou památkou je plně funkční 130 let staré odvodnění.

 

Václav Cibulka

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář